Okresy formacji

a) wstępny – od przyjścia do przyjęcia do Wspólnoty, trwający od 6 do 12 miesięcy z zachowaniem art. 6. ( „Przyjęcie do OCDS następuje po pewnym czasie kontaktu ze wspólnotą, zwanym okresem wstępnym, który trwa od 6 do 12 miesięcy. Rada wspólnoty OCDS w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć ten okres do dwóch lat (K 36, 58));

b) pierwszy – od przyjęcia do wspólnoty do pierwszych przyrzeczeń, trwający dwa lata, z zachowaniem art. 9; (Rada wspólnoty w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć pierwszy okres formacji, nie dłużej jednak niż na kolejne dwa lata. Również sam formowany może wystąpić do rady wspólnoty o przedłużenie pierwszego okresu formacji, nie dłużej jednak niż na dwa lata).

c) drugi – od pierwszych przyrzeczeń do przyrzeczeń definitywnych, trwający trzy lata, z zachowaniem art. 9; (Rada wspólnoty w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć drugi okres formacji, nie dłużej jednak niż na kolejne trzy lata. Również sam formowany może wystąpić do rady wspólnoty o przedłużenie drugiego okresu formacji, nie dłużej jednak niż na trzy lata).

d) okres formacji ciągłej (art. 13: „Po złożeniu przyrzeczeń definitywnych, członek wspólnoty OCDS podlega ciągłej formacji według programu zatwierdzonego przez przełożonego prowincjalnego lub jego delegata w porozumieniu z radą prowincjalną OCDS).