Program Formacji

Formacja w szkole Karmelu

Formacja jest procesem stopniowym. Pod koniec każdego okresu formacji, po aprobacie przez radę wspólnoty, kandydat może być dopuszczony do następnego etapu (por. K 36).

 

Tematy formacyjne:

okres wstępny, np.:

 • Bóg wychodzi na spotkanie człowieka – Boży plan zbawienia (por. KKK 51-64)
 • Liturgia godzin (rok liturgiczny, brewiarz)
 • Historia Zakonu (prorok Eliasz, początki Zakonu Karmelitańskiego, Reforma terezjańska, Rodzina Karmelu Terezjańskiego)
 • Charyzmat Karmelu (życie w obecności Bożej, duch modlitwy, naśladowanie Najświętszej Maryi Panny, szkaplerz karmelitański jako znak przymierza z Maryją, św. Józef – Opiekun Zakonu)
 • Powołanie (powołanie życiowe; powołanie do Świeckiego Karmelu; powołanie do wspólnoty; rozpoznawanie powołania)
 • Reguła pierwotna Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, Konstytucje Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych i Statut OCDS Prowincji Warszawskiej

 

okres do pierwszych przyrzeczeń, np.:

 • Życie św. Teresy od Jezusa i jej dzieło (Księga mojego życia)
 • Modlitwa początkujących (modlitwa ustna, modlitwa myslna, czytanie duchowe, rozmyślanie)
 • Lectio divina – teoria i praktyka rozważania Pisma Świętego
 • Modlitwa terezjańska (1) – struktura podstawowa. Warunki modlitwy
 • Najświętsza Maryja Panna; pobożność maryjna w świetle tajemnicy Chrystusa i Kościoła (K 31)
 • Poznanie samego siebie (pokora podstawą życia duchowego). Rachunek sumienia
 • Kierownictwo duchowe, jego cele i zadania
 • Modlitwa terezjańska (2) – dynamizm modlitwy, trudności na modlitwie i środki zaradcze
 • Eucharystia – centrum życia chrześcijańskiego
 • Świecki karmelita w słuzbie Bożego planu. Dokumenty Kościoła na temat świeckich. Apostolat Zakonu.

 

okres do przyrzeczeń definitywnych, np.:

 • Doktryna św. Teresy od Jezusa – Droga doskonałości; modlitwa skupienia, modlitwa odpocznienia, modlitwa zjednoczenia
 • Nawrócenie – doświadczenie terezjańskie
 • Doktryna św. Teresy od Jezusa – Zamek wewnętrzny
 • Udział świeckich w trzech funkcjach Chrystusa: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej
 • Życie św. Jana od Krzyża i jego dzieło
 • Doktryna św. Jana od Krzyża. Droga na Górę Karmel i Noc ciemna
 • Modlitwa zjednoczenia – kontemplacja
 • Karmelitańskie milczenie i samotność jako elementy drogi duchowej
 • Rodzina, młodość, Karmel i dzieła św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 • „Mała droga świętości” św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 • Doktryna św. Teresy od Dzieciątka Jezus (droga zawierzenia – etapy)
 • Duchowość codzienności świeckiego karmelity (rodzina, praca, czas wolny)