Najważniejsze "wydarzenia" w życiu Wspólnoty w roku 2019:

  • przyrzeczenia czasowe i definitywne wybranych członków Wspólnoty (1.10.)
  • rekolekcje na temat: "Indywidualizm a otwarcie się na prowadzenie Ducha Świętego w życiu świętych Karmelu i w naszym życiu" (o. Michał Swarzyński OCD z Zamartego; Sopot, 14-16.06.)
  • wycieczko-pielgrzymka do Mątowów (14.09.)
  • wyjazd pielgrzymkowo-rekreacyjny do Wrocławia i okolic wspólnot z Prowincji Warszawskiej (10-13.10.)
  • całoroczna formacja dla osób po przyrzeczeniach definitywnych: "Odkrywamy piękno Osoby Ducha Świętego (w oparciu o encyklikę Jana Pawła II Dominum et Vivificantem)"
  • kwartalne Dni Skupienia (2.02., 4.05., 7.09. 2.11.)