Najważniejsze "wydarzenia" (także duchowe) w życiu Wspólnoty w roku 2020:

  • kwartalne Dni Skupienia (7.03., 5.09., 5.12.)
  • rekolekcje wspólnotowe prowadzone przez o. Michała Swarzyńskiego OCD z Zamartego w "naszym" domu wspólnotowym w Sopocie w dniach 5-7 czerwca (rekolekcje z bł. Kandydą od Eucharystii na temat "Żyć Eucharystią")
  • odnawianie przyrzeczeń (19.04)
  • przyrzeczenia czasowe wybranych członków Wspólnoty (wrzesień)
  • przyjmowanie nowych członków (kwiecień/maj)
  • wybory we Wspólnocie (listopad)
  • Kongres OCDS (Niepokalanów, 27-30 sierpnia, czwartek - niedziela), a na nim wybory Rady Prowincjalnej OCDS
  • wycieczko-pielgrzymka do Gdańska (1.08)