Diakonie

Diakonie działające we Wspólnocie od dnia 12.11.2017r.: