Diakonie

Diakonie działające we Wspólnocie od dnia 27.06.2021 r.: