Program życia i działania Wspólnoty OCDS

pw. św. Józefa Oblubieńca NMP erygowanej przy klasztorze oo. Karmelitów Bosych w Sopocie na Rok 2023

rok 150. rocznicy urodzin św. Teresy od Dzieciątka Jezus i 100. rocznicy jej beatyfikacji,

a także rok duszparsterski pod hasłem “Wierzę w Kościół Chrystusowy”

“Tak, znalazłam swoje miejsce w Kościele, a to miejsce, mój Boże, Ty sam mi ofiarowałeś… W Sercu Kościoła, mojej Matki, będę Miłością… w ten sposób będę wszystkim i moje marzenie zostanie spełnione!!!” (św. Teresa od Dzieciatka Jezus)

“W Kościele nikt, nie jest zbędny, nikt! Wszyscy mogą i powinni znaleźć w nim swe miejsce.” (Benedykt XVI)

I - CEL DUCHOWY

PRAKTYKI, które podejmiemy, świadomi własnej tożsamości i charyzmatu Karmelu, w celu pogłębienia życia duchowego:

 1. praktyki zalecane członkom Wspólnoty OCDS przez Statut (IV, 18-20);
 2. wspólnotowa, godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów, w kaplicy SS. Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sopocie, w każdą 1. sobotę miesiąca – od godz. 16.00;
 3. staranne przygotowanie się i zaangażowany udział w formacji, obejmującej; a) comiesięczne spotkania dla osób przygotowujących się do przyrzeczeń (w terminach uzgodnionych z formatorem); b) formację stałą (obowiązkową dla osób po przyrzeczeniach definitywnych), mającą w roku 2023 – zgodnie z zaleceniami Rady Prowincjalnej OCDS – temat: “Aktualne przeżywanie charyzmatu terezjańskiego w oparciu o “Rękopisy autobiograficzne” św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza oraz Prawo własne (a zwłaszcza zmieniony Statut)”. – w każdą 1. sobotę miesiąca od 17.00 lub w innym ustalonym dniu;
 4. kwartalne Dni Skupienia zgodnie z ustaleniami z Ojcem Asystentem w sopockim klasztorze Ojców w soboty: 14 stycznia, 22 kwietnia, 2 września i 4 listopada od 14.00;
 5. obowiązkowe doroczne rekolekcje, które poprowadzi w „naszym” domu wspólnotowym w Sopocie w terminie od 14 do 16 kwietnia o. Tomasz Litwiejko OCD;
 6. osobiste modlitewne spotkanie ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus, przyjętą we własnym domu pod postacią relikwii, które będą peregrynowały po Wspólnocie;
 7. w duchu pokory wyjaśnianie swoich nieobecności i usprawiedliwianie ich;
 8. indywidualne uczestnictwo w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach w okresie Wielkiego Postu, a w miarę możliwości wspólne odprawienie Drogi Krzyżowej w 1. sobotę marca u sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus;
 9. indywidualne uczestnictwo we Mszy Św. roratniej w okresie Adwentu oraz dzień „domowego”, prywatnego skupienia z Dzieciątkiem Jezus, przyjmując Je w progi własnego domu;
 10. osobisty rachunek sumienia z realizacji przyrzeczeń.

II - CEL WSPÓLNOTOWY I APOSTOLSKI

Zadania, które podejmujemy (wspólnotowo lub indywidualnie):

 1. spotkania całej Wspólnoty od godz. 15.00 w 2. niedzielę miesiąca, z wyjątkiem dwóch spotkań, które będą w innym terminie, tj. w 1. niedzielę lutego (5.02) i 1. niedzielę kwietnia (2.04).Spotkań nie będzie w lipcu i sierpniu. Spotkania obejmują: dziesiątkę Różańca Świętego (o liczne i święte powołania do rodziny Karmelu) i Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem, adorowanym następnie w ciszy; Eucharystię z homilią oraz dziękczynieniem; Nieszpory i konferencję o. Asystenta; wspólną agapę, a także „dzielenie się życiem”;
 2. modlitwę Litanią do św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza (odmawianą indywidualnie) we wszystkie niedziele w intencji jedności całej Wspólnoty sopockiej oraz jej rozwoju duchowego i liczebnego (modlitwa o nowe, dobre powołania), a także w intencji wszystkich członków OCDS Prowincji Warszawskiej – z prośbą o wierność życia duchem rad ewangelicznych i błogosławieństw;
 3. dowolną modlitwę do naszego Patrona - św. Józefa Oblubieńca NMP, odmawianą jak najczęściej w intencji Wspólnoty;
 4. modlitwę dziesiątką Różańca św. (zgodnie z 5. uchwałą IX Kongresu OCDS) w każdą środę tygodnia w intencji Ojczyzny;
 5. przygotowanie się do uroczystości św. Józefa Oblubieńca NMP (19 marca) oraz liturgicznych uroczystości i świąt karmelitańskich (16 lipca, 1. i 15. października oraz 14 grudnia) poprzez wcześniejsze odprawienie odpowiednich nowenn;
 6. wspólnotowe odnowienie przyrzeczeń w okresie wielkanocnym;
 7. modlitwę w intencji Oli B., Iwony S., Krysi i Mariusza W., Lucyny W., którzy mają złożyć swoje przyrzeczenia definitywne oraz w intencji Rady, która będzie podejmować decyzję o ich dopuszczeniu;
 8. modlitwę w intencji XI Kapituły OCD oraz X Kongresu OCDS Prowincji Warszawskiej o zgodny z wolą Bożą wybór władz oraz określenie priorytetów dla Karmelu Bosego i Świeckiego na kolejne lata służby Bogu;
 9. odmawianie oficjum za ZMARŁYCH ze Wspólnoty i z całej Rodziny Karmelitańskiej w każdy 1. wtorek m-ca (a jeśli Kalendarz Liturgiczny na to nie zezwala, to w pierwszym możliwym terminie), a we wspomnienie Wszystkich Zmarłych Zakonu Karmelitańskiego (15 listopada) ofiarowanie w ich intencji Komunii św.; ponadto zamówienie intencji mszalnych za zmarłych z naszej Wspólnoty oraz za wszystkich zmarłych członków OCDS (zgodnie ze Statutem VIII, 39-41);
 10. zawierzanie Bogu i Matce Najświętszej naszych trosk dnia codziennego, członków naszej Wspólnoty (zgodnie z wylosowaną kartką) a także Bliskich, Karmelu Terezjańskiego i całego Kościoła, posługując modlitwą wstawienniczą za siebie nawzajem i sprawy świata (dwa Pogotowia Modlitewne i mailowa skrzynka intencji, a także indywidualne prośby skierowane do Wspólnoty);
 11. pomoc chorym i potrzebującym, zwłaszcza z naszej Wspólnoty;
 12. patronat misyjny Wspólnoty nad o. Arkadiuszem Kulachą OCD.

W miarę możliwości zachęcamy do udziału w następujących przedsięwzięciach:

 1. prowincjalne comiesięczne (wirtualne) Lectio divina prowadzone przez o. Roberta Marciniaka OCD w każdy pierwszy piątek miesiąca;
 2. czuwanie modlitewne przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, 27 maja, w kaplicy ss. Karmelitanek Bosych w Gdyni-Orłowie lub w innym kościele;
 3. pielgrzymka do Sanktuarium w Zamartem na wieczorne czuwanie modlitewne oraz liturgiczne obchody uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej dla uczczenia Matki Bożej z Góry Karmel (sobota, 1 lipca);
 4. pielgrzymka na Jasną Górę na nocne czuwanie Rodziny Szkaplerznej Prowincji Warszawskiej (poniedziałek/wtorek, 21/22 sierpnia);
 5. wyprawa rekreacyjno-pielgrzymkowa do Kartuz, Sianowa wg programu zaproponowanego przez diakonię pielgrzymkowo-rekreacyjną, mająca pogłębić wiedzę o historii Sianowa i jego sanktuarium, ale głównie życie braterskie we Wspólnocie (proponowany termin: 22 lipca);
 6. wykłady (dla chętnych) Karmelitańskiego Instytutu Duchowości „Carmelitanum” w Sopocie;
 7. apostolstwo powołaniowe pojęte głównie jako dawanie świadectwa własnym życiem;
 8. akcje religijne o charakterze ogólnopolskim, np.: Koronka na ulicach miast (28 września).

Niniejszy program został przyjęty przez Radę Współnoty w dniu 7.01.2023 r.

Pogotowie modlitewne 1: Jadwiga Z., tel.: 515-771-980

Pogotowie modlitewne 2: Elżbieta K., tel.: 604-382-808

Przewodnicząca: Elżbieta Gojtowska, gojtowskaelzbieta@gmail.com, tel.: 506-405-924