Formuła przyrzeczeń (pierwszych i definitywnych)

Ja NN. - idąc za łaską Ducha Świętego – w odpowiedzi na powołanie Boże – szczerym sercem przyrzekam przełożonym Zakonu Karmelu Terezjańskiego – i wam, moi bracia i siostry – dążyć do doskonałości ewangelicznej – w duchu rad ewangelicznych – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz błogosławieństw – według Konstytucji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych – na trzy lata (na całe życie). Moje przyrzeczenie – z dziecięcą ufnością – zawierzam Najświętszej Dziewicy Maryi – Matce i Królowej Karmelu.