Wspólnota Sopocka ma relikwie św. Jana od Krzyża, św. Rafała Kalinowskiego i św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Relikwie św. Jana (wraz z certyfikatem autentyczności) zostały Wspólnocie przekazane przez Marię Biernacką OCDS (ówczesną przewodniczącą prowincjalną) w dniu odczytania Aktu Erygującego Wspólnotę (9 października 2005 roku). Na uroczystości był obecny delegat prowincjalny Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej, o. Stanisław Plewa OCD.

Tego też dnia, po przedstawieniu sprawozdania z działalności Wspólnoty i zatwierdzeniu go przez władze Zakonu, odbyły się pierwsze w historii Wspólnoty wybory Rady Wspólnoty.

I tak to św. Jan od Krzyża „przybył” do nas wraz z aktem erygującym Wspólnotę i to dnia, kiedy zaczęła ona swoje samodzielne życie.

Natomiast relikwie św. Rafała (a dokładnie frag. kości Świętego, opatrzone stosownym certyfikatem) są we Wspólnocie od maja 2012 roku, kiedy to podarował je nam nasz obecny Ojciec Asystent, o. Bertold Dąbkowski OCD. Ale długo nie było w nas dość samozaparcia, by zakupić relikwiarz i zająć się nimi.

Przywitaliśmy je oficjalnie (w nowym relikwiarzu) dopiero 8.10.2017r.

Relikwie odnaleziono w celi o. Jozafata, który przez większość życia zakonnego był w Łodzi, umarł zaś w Sopocie 22 lutego 2002 roku, a porządkujący jego celę Ojcowie przekazali je nam.

W uroczystość Trójcy Świętej 12.06.2022, czyli w patronalne święto Prowincji Warszawskiej OCDS, o. Jan Malicki - Prowincjał przekazał Wspólnocie, za pośrednictwem o. Bertolda Dąbkowskiego – naszego obecnego o. Asystenta, relikwie Świętej z Lisieux wraz z certyfikatem. 8.01.2023 relikwie zostały umieszczone w relikwiarzu i uroczyście przyjęte przez Wspólnotę.

Relikwie św. Rafała Relikwie św. Jana od Krzyża Relikwie św. Jana od Krzyża (zbliżenie) Relikwie Certyfikat Relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus i od Najświętszego Oblicza